079.789.99.77

    #1 Lưới hứng vật rơi tại VINACMC

    Giá gốc là: 12.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.000 ₫.

    Lưới hứng vật rơi đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc trên cao và ngăn cản các nguy hiểm bởi vật liệu xây dựng rơi đổ do sơ xuất trong quá trình lao động sản xuất từ đó tránh nguy hiểm cho người lao động và mọi người xunh quanh.

    Contact Me on Zalo